navigate_before
navigate_next

Quyền quốc tịch trên thế giới

Quốc tịch

Montenegro

Thời gian từ 6 tháng Giá
350 000 EUR

Thổ Nhĩ Kỳ

Thời gian từ 3 tháng Giá từ
500 000 $

Đảo Síp

Thời gian từ 6 tháng Giá
2 150 000 EUR

Saint Kitts và Nevis

Thời gian từ 3 tháng Giá từ
150 000 $

Antigua và Barbuda

Thời gian từ 3 tháng Giá từ
125 000 $

Đa Minh

Thời gian từ 3 tháng Giá từ
100 000 $

Grenada

Thời gian từ 3 tháng Giá từ
150 000 $

St. Lucia

Thời gian từ 3 tháng Giá từ
100 000 $

Vanuatu

Thời gian từ 1,5 tháng Giá từ
130 000 $

QUYỀN CƯ TRÚ

Bồ Đào Nha Giấy phép cư trú (Visa vàng)

Thời gian từ 6 tháng Giá từ
350 000 EUR

Hy Lạp Giấy phép cư trú (Visa vàng)

Thời gian từ 2 tháng Giá từ
250 000 EUR

Latvia (Visa vàng)

Thời gian từ 3 tháng Giá từ
250 000 EUR

Tây Ban Nha

Thời gian từ 3 tháng Giá từ
500 000 EUR

Áo

Thời gian từ 24 tháng Giá từ
10 000 000 EUR

Ai-len

Thời gian từ 4 tháng Giá từ
1 000 000 EUR